Konto Meny
Velo vs rökning olika hälsoeffekter

Vikten av att erbjuda mindre skadliga alternativ - Ny studie om Velo nikotinpåsar

I den här artikeln kommer vi att berätta om ny forskning om nikotinpåsar och vikten av att hitta mindre skadliga alternativ för rökare. Undersökningen, vars studie publicerats i “Biomarkers Journal”, syftade till att ta reda på den faktiska hälsoeffekten av att använda Velo jämfört med att röka. För att ta reda på svaret undersöktes och jämfördes hälsorelaterade biomarkörer bland nikotinpåseanvändare, rökare, tidigare rökare och deltagare som aldrig tidigare rökt. Kika vidare för att ta del av resultaten!

Hur gick studien till?

För att ta reda på svaret användes tvärsnittsstudie som metod, med deltagare från Sverige och Danmark i åldrarna 19-55. Eftersom syftet var att undersöka och jämföra hälsoeffekterna hos nikotinpåsar samt cigaretter, bestod deltagarna av användare som uteslutet använder nikotinpåsar, rökare, f.d. rökare och deltagare som aldrig tidigare rökt. 

Studien fokuserade på hälsorelaterade biomarkörer för exponering av tobak och tobaksrökstoxiner samt för potentiell skada kopplade till sjukdomar relaterade till rökning. Genom att analysera olika biomarkörer kan forskarna dra slutsatser om de potentiella hälsoriskerna med dessa produkter. Med detta som grund använde deltagarna sina produkter precis som vanligt under ett halvår och olika tester utfördes som blod-, urin- och utandningsprov, samt andra fysiologiska utvärderingar.


  • Tvärsnittsstudie

  • Deltagare från Danmark och Sverige, mellan 19-55 år.

  • Undersökte och jämförde nikotinpåseanvändare, rökare, tidigare rökare och deltagare som aldrig tidigare rökt.

Vad säger resultaten?

Resultaten belyser vikten av att förstå hur olika former av nikotinprodukter, i detta fall nikotinpåsar från Velo, påverkar hälsan jämfört med tobaksprodukter. Resultaten tyder på att brukning av nikotinpåsar kan innebära mindre skadliga hälsoeffekter än vid rökning. Först och främst hade nikotinpåseanvändarna avesvärt mindre exponering för tobakstoxiner än rökare, baserade på prioriterade toxiner från WHO, World Health Organization. De påvisade även mer fördelaktiga indikatorer för potentiell skada som är kopplade till de initierande biologiska processer för olika rökrelaterade sjukdomar som cancer, hjärt-, lung-, och kärlsjukdomar.

Denna studie bidrar med ny och insiktsfull data om hälsoeffekterna av nikotinpåsar i en värld där tobaksrelaterade sjukdomar fortsätter att vara en ledande orsak till förtida död. Vidare är resultaten del i en alltmer växande bevisning om vikten att erbjuda mindre skadliga alternativ till rökare.
Mer om Nyheter Nicopedia