Konto Meny
Snusa när man är gravid – hur farligt är det?

Snusa när man är gravid – hur farligt är det?

När du väntar barn eller planerar att bli gravid bör du sluta med snuset. Här listar vi de främsta riskerna med användning av snus och nikotinpåsar under graviditeten.

Kan man snusa under graviditeten?

Fler kvinnor än någonsin använder snus eller tobaksfria nikotinportioner i Sverige. Och medan det är självklart för de allra flesta att sluta röka när man blir gravid är det för många inte en lika stor självklarhet hur snuset påverkar fostret.

Kan jag snusa tobakfritt snus som Lyft och ZYN när jag är gravid?

Snusa när man är gravid – hur farligt är det?
Tobakfria nikotinpåsar, även kallade all white eller nikotinportioner, är en relativt ny produkt på marknaden. Det är därför inte så konstigt att det inte är helt tydligt för många vilka hälsorisker de här produkterna medför jämfört med traditionellt snus.
Men även om nikotinpåsarna inte innehåller någon tobak innehåller de nikotin, vilket är mycket skadligt för fostret. Därför bör du även sluta med nikotinpåsarna, även om de inte innehåller någon tobak.

Hur påverkas fostret av snus?

Snusa när man är gravid – hur farligt är det?

När du är gravid får fostret i sig samma ämnen som du får i dig. Snusar du när du är gravid får fostret alltså i sig ämnena från snuset. Nikotinet är särskilt farligt, då fostret faktiskt kan få i sig mer nikotin än du själv när du snusar. Nikotinet gör att blodflödet i livmodern och moderkakan försämras, vilket gör att fostret får sämre näring och syre. Detta kan leda till flera komplikationer, som till exempel:

- För tidig förlossning

- Moderkakan lossnar för tidigt

- Missfall

- Fostret dör i magen

- Barnet blir tillväxthämmat

- Havandeskapsförgiftning

Efter förlossningen är även risken för plötslig spädbarnsdöd ökad om du har snusat under graviditeten. Barnet kan också få långvariga och potentiellt bestående förändringar i hjärta och kärl, som kan riskera hjärt-kärlsjukdom senare i livet.

 

Sluta snusa när du planerar att bli gravid

Snusa när man är gravid – hur farligt är det?

Att sluta snusa kan vara svårt. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och många som slutar upplever abstinenssymtom som illamående, irritabilitet, trötthet och yrsel – symtom som också är vanliga vid en graviditet.
Därför är det bra att sluta med snuset redan när du bestämt dig för att försöka bli gravid, så att du slipper handskas med nikotinabstinensen samtidigt som du kanske även har jobbiga graviditetssymtom.

Mäns snusande kan också påverka fertiliteten

Snusa när man är gravid – hur farligt är det?

Det är inte bara tjejers snusande som kan ha negativ inverkan när det kommer till graviditet. En studie från Lunds universitetssjukhus visade nämligen att män som snusar kan få sämre kvalitet på sin sperma och minska chansen till att bli förälder med 10 procent. Man kunde nämligen se att snusarna i studien hade ungefär 25% mindre antal spermier än de som inte snusade.

Om jag snusade när jag inte visste att jag var gravid?

Snusa när man är gravid – hur farligt är det?

Alla graviditeter är inte planerade och många upptäcker inte på en gång att de är gravida. Har du snusat innan du visste att du var med barn, eller kanske inte lyckats sluta direkt är det lätt att känna skuldkänslor och oro. Försök då att blicka framåt och fokusera på framtiden. Se från och med nu varje dag du avstår från snuset som en vinst och koncentrera dig att inte utsätta fostret för mer nikotin under resten av din graviditet.

Din barnmorska kan hjälpa dig stilla oron och ordna professionell hjälp och stöd att sluta, om du behöver det. Så känn ingen skam och våga prata det, de finns där för att hjälpa.
Du kan också kontakta din vårdcentral. Det finns distriktssköterskor som har särskild utbildning och kompetens inom nikotinavvänjning.

Kan jag använda nikotinläkemedel för att sluta snusa när jag är gravid?

Snusa när man är gravid – hur farligt är det?

Det finns tyvärr inga nikotinläkemedel som är godkända för användning under graviditet.
Eftersom det är nikotinet i sig som är skadligt för fostret är även nikotintuggummin och nikotinplåster farliga för barnet. 
Däremot finns det nikotinfritt snus som vissa upplever hjälper dem sluta snusa. Känslan av att ha någonting under läppen kan underlätta för vissa.

Läs gärna vår artikel med tips för att sluta snusa!

Kan jag snusa när jag ammar?

Snusa när man är gravid – hur farligt är det?

Nikotin samlas i bröstmjölken och koncentrationen blir till och med högre där än i ditt eget blod. Därför är det viktigt att du inte snusar om du ammar ditt barn.

Om du trots allt tagit en snus är det viktigt att vänta med att amma tills nikotinet brutits ner och försvunnit ur bröstmjölken. Hur lång tid det tar beror på hur starkt snuset är och hur länge du haft snuset inne, men det kan ta upp mot 8 timmar innan nikotinet helt försvunnit från bröstmjölken. (Källa: netoktor.se)

Hjälp att sluta snusa 

Att sluta snusa är ofta ingen lätt sak, men ge inte upp. Det finns hjälp att få.

  • Kontakta din barnmorska eller vårdcentral om du har svårt att sluta snusa på egen hand.
  • Sluta röka-linjen erbjuder även hjälp till dem som vill sluta snusa
  • Prata med dina nära och kära och sök stöd hos dem.

 

Lycka till!

 

Källor:

1177

Folkhälsomyndigheten

Tobaksfakta

LäkartidningenFler artiklar Nicopedia