Konto Meny
Skattesmäll för vitt snus vore förödande för europeisk folkhälsa

Svensk europaparlamentariker ryter ifrån: ”skattesmäll för vitt snus vore förödande för europeisk folkhälsa”

I en debattartikel kritiserar den svenska europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M) EU-kommissionen för deras planer att chockhöja skatten på nikotinportioner, också kallat vitt snus, med flera hundra procent.

Polfjärd menar att en skattesmäll skulle vara förödande för den europeiska folkhälsan och att det skulle vara ett misstag att ignorera mindre skadliga alternativ till rökning, och skriver att det ser ut som att EU-kommissionen är på väg att begå ytterligare ett misstag som kan få skadliga konsekvenser för folkhälsan.

Hon påpekar att snus och tobaksfria produkter har bidragit till att Sverige har den lägsta frekvensen av tobaksrelaterad dödlighet i Europa.

”Siffran hade troligen inte varit densamma om inte den svenska linjen hade handlat om att begränsa tobaksrelaterade skador snarare än användningen av tobak, genom att poängtera snus och nikotinportioners skillnader mot rökning.”

Dessutom lyfter hon fram att EU:s cancerplan, som röstades igenom tidigare i år med bred majoritet, identifierat den potential som alternativa nikotinprodukter har för att minska skadorna från rökningen.

”Rapporten identifierar tydligt potentialen hos alternativa nikotinprodukter för att bidra till att minska skadorna från rökning – vilket borde vara ett huvudmål för den europeiska hälsopolitiken. EU-kommissionen borde lyssna på oss i Europaparlamentet och göra om och göra rätt.”

Polfjärd menar att EU-kommissionen borde satsa på en skadereducerande politik i stället för att försöka förbjuda eller höja skatten på mindre skadliga alternativ. Hon varnar också för att EU-kommissionen riskerar att försämra möjligheterna för Sverige att bedriva en framgångsrik folkhälsopolitik.

”I stället för att slå undan benen för Sveriges folkhälsopolitik, borde EU snarare dra lärdom av vår framgångssaga. Trots höga skatter och strikta regleringar på cigaretter har andra länder i Europa inte lyckats komma i närhet av Sveriges låga rökantal. Med tillgång till mindre skadliga alternativ skulle kanske andelen rökare i EU närma sig svenska siffror parallellt med att hälsoriskerna skulle minska.”

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet (bakom betalvägg). Mer om Debatt Nicopedia