Konto Meny
Skatt på snus och nikotinpåsar 2022

Skatt på snus och nikotinpåsar 2022

Skatten på snus har ökat stadigt sedan 90-talet, och bara under perioden 2006 tills idag har den ökat med så mycket som 370%! Regeringen planerar dessutom att under 2023 höja tobaksskatten ytterligare. Snusare får alltså betala mer och mer för sitt snus, men vad innebär det för dig som snusar tobaksfria nikotinpåsar?

Vad är tobaksskatt?

Tobaksskatten är en så kallad punktskatt som är satt för att styra vår konsumtion och ge staten inkomst. Punktskatten fungerar som ett prispåslag på produkter som anses innebära potentiell samhällsskada; till exempel tobak och alkohol. Påslaget på tobaksvaror betalas per styck eller per kilo och gäller när produkten produceras i Sverige eller importeras till Sverige.

Varför beskattar man snus?

Skatt på snus och andra tobaksvaror har införts för att de anses vara potentiellt skadliga för individen och samhället. Med detta som utgångspunkt läggs skatt på varorna både för att öka statens intäkter och för att styra konsumtionen i samhället. Intäkterna ska sedan täcka eftereffekterna av samhällsfaran.

Vilka varor har tobaksskatt?

  •  - Cigaretter
  •  - Cigariller
  •  - Cigarrer
  •  - Röktobak
  •  - Tuggtobak
  •  - Snus

Hur beräknar man skatten på tobak?

Skatten på tobak beslutas på EU-nivå, men kan ändå skilja sig mellan olika EU-länder. Detta beror på att den EU-beslutade tobaksskatten är ett minimibelopp, och medlemsstaterna kan besluta om att ha högre skatt än så.
I Sverige har vi till exempel en nationell beskattning på tobaksvaror som skiljer sig beroende på typ av tobaksprodukt. Detta bestäms baserat på produktens potentiella fara för konsumenten och samhället. Cigaretter har därför högre skatt jämfört med andra tobaksvaror i Sverige, eftersom dessa anses mer skadliga än till exempel snus.

Vad är skatten på snus?

Skatten på snus beräknas per kilo och ligger i skrivande stund på 468 kr/kg. Regeringens förslag om höjd skatt på snus innebär att detta höjs till 508 kr/kg 1 januari 2023, vilket motsvarar cirka 3%.
Grovt uträknat innebär detta att en dosa snus kan komma att beskattas med i genomsnitt 10,6 kr per dosa efter årsskiftet. En snusare som förbrukar en dosa om dagen kommer då betala ungefär 3700 kronor i tobaksskatt per år, detta utöver momsen som ligger på 25%.

Vad är det för skatt på tobaksfritt snus?

När det gäller tobaksfritt vitt snus, så kallat all white, nikotinpåsar eller nikotinportioner, gäller en annan skattesats som är betydligt lägre än den för traditionellt snus. I dagsläget ligger skatten för vitt snus på 200 kr/kg och föreslås i regeringens nämnda förslag om skattehöjning att höjas med 1% från och med den 1 januari 2024.

Vad ger tobaksskatten för effekt?

Skatten på snus och annan tobak har utan tvekan en positiv effekt på statskassan. Enbart skatten på snus beräknas dra in 3,4 miljoner per år till svenska staten, och med höjningen förväntas snusskatten dra in ytterligare 100 miljoner.
Syftet med punktskatten är som tidigare nämnt den ska täcka och finansiera eftereffekterna av snusets samhällsfara. Men en ESO-rapport från 2016 visar att punktskatten på snus är ca 4,5 så hög som dessa kostnader.
Skatten på snus motiveras av folkhälsan, men det vore rimligt att återspegla den faktiska samhällskadan i punktskatterna. Det skulle ge mer rättvisa skatter och även ett incitament för rökare att välja mindre skadliga alternativ till cigaretter.

Källor:

Regeringskansliet – Skatter på alkohol och tobak höjs från 2023

Skatteverket – Snus, tuggtobak och övrig tobak

Tobaksfakta – Vitt snus får lägre skatt än vanligt snus i proposition

Tobaksfakta – Sverige höjer tobaksskatten 2023

Snusbolaget – Staten borde sluta se på snusare som en kassakoFler artiklar Nicopedia