Konto Meny
Hälsoskadlig ojämlikhet

Hälsoskadlig ojämlikhet

När rökningen tog fart på riktigt efter andra världskriget rökte 50 procent av alla män, men bara tio procent av kvinnorna. Några årtionden senare – när antalet rökare var som flest – rökte hälften av både män och kvinnor. De senaste åren har skillnaden i andel rökare mellan män och kvinnor i stort sett försvunnit. År 2021 var andelen personer som uppgav att de röker dagligen 5,9 procent bland män och 6,1 procent bland kvinnor.


Trots att det i dag är mycket små könsskillnader i daglig rökning i Sverige, finns det andra stora könsskillnader kopplade till rökning. Rökningen började minska bland kvinnor senare än bland män, därför spår Socialstyrelsen att till exempel lungcancerdödligheten bland kvinnor kommer att öka och vara större än den är för män innan den börjar sjunka igen.


Kvinnor fimpar med nikotinpåsar

Både i Sverige och Norge har rökningen minskat, medan snusanvändningen ökat. Bara en procent av unga kvinnor i Norge röker dagligen, medan 12 procent använder snus eller nikotinportioner. Bland annat beror det på att rökare använder snus som metod för att sluta röka eller som delvis substitut för cigaretter. Rökare konverterar alltså till ett mer hälsosamt nikotinalternativ, samtidigt som snus och nikotinportioner tränger ut cigaretter. Historiskt sett har snus nästan uteslutande använts av män och nikotinportioner är en ny produkt.

I dag använder fler och fler kvinnor nikotinportioner. I en undersökning från förra året uppgav tre gånger så många kvinnor som män att de har börjat snusa de senaste fem åren. En majoritet av gruppen som snusat i mer än 20 år var män.

Under 2021 var det mer än femtio procent fler kvinnor än män som regelbundet använde nikotinportioner, också kallat ”vitt snus”. Hur kommer det sig? Vi tror att en anledning till det kan vara smaksättningen. Undersökningen visade nämligen att fler kvinnor än män betraktar smak som en viktig faktor när de väljer produkt. Undersökningen visade också att det var mer än dubbelt så vanligt att kvinnor använde nikotinportioner i syfte att sluta röka.

Över 300 000 förhindrade dödsfall per år

Sverige har i dag EU:s lägsta andel rökare. I andra länder röker både män och kvinnor i betydligt högre utsträckning.

En Lakeville-rapport visar att en EU-politik som fortsätter att tillåta försäljning av orala nikotinprodukter såsom nikotinportioner skulle kunna minska rökningsrelaterade dödsfall bland män med cirka 210 000 per år. Studien fokuserar på män eftersom vi historiskt sett har mer data om män som använder orala nikotinprodukter, främst snus.

Rökningsrelaterade lungcancerdödsfall beräknas minska med cirka 75 000 och nya rökrelaterade cancerformer med 175 000 per år under förutsättning att snus och nikotinportioner används och ersätts hos europeiska män i samma volym som i Sverige.

Med tanke på att fler och fler kvinnor använder nikotinportioner för att sluta röka är det realistiskt att förvänta sig att antalet dödsfall som avvärjs på lång sikt kan komma att vara mer än 300 000 per år.

De senaste årens utveckling i Norge och Sverige innebär ett tydligt trendbrott, att kvinnor i allt större utsträckning använder snus och nikotinportioner. En ökad jämställdhet i konsumtion kan vara avgörande för att jämna ut tobaksrelaterade hälsoskador. Nu behöver samma sak ske i hela Europa, inte bara i Sverige och Norge.


Fler artiklar Gå till livsstil