Konto Meny
Är kvinnliga snusare fångade av det vita snuset

Är kvinnliga snusare ”fångade” av det vita snuset? 

Nyligen släppte SVT Edit-dokumentären ”Fångad av tjejsnuset” där Fanna Ndow Norrby undersöker det vita snuset ur olika synvinklar, träffar opinionsbildare, experter och branschföreträdare och går under dokumentärens gång själv från att vara snusare till att sluta.

Dokumentären, som spetsar in sig på marknadsföringen av snuset, unga som snusar och ännu mer specifikt kvinnor som snusar, har fått en debatt kring innehållet i dokumentären och det vita snuset som följd.

I avsnittet ”Rör inte mitt snus, SVT!” i Sveriges Radio-programmet och podden P3 Klubben lägger radio- och tv-personligheten Moa Wallin, känd från Tankesmedjan i P3 och SVT-programmet I Cyklopernas Land, ut sina tankar kring dokumentären.

”Det man bör veta när man klickar igång ett program som är gjort av SVT Edit så vet man att det alltid kommer ha en väldigt stark feministisk agenda. Så även det här programmet, Fångad av tjejsnuset, som vill problematisera bruket av vitt snus.” säger Moa Wallin och fortsätter,

”Så här, jag är själv snusare, inte av det här tobaksfria snuset dock. Utan jag snusar traditionell vit portion. Men tonen i programmet är att de stackars tjejerna inte fattat att nikotin är beroendeframkallande. Men jag vet inte om det stämmer riktigt.”

”Går man till statistiken, som jag gillar att göra, denna gång från Folkhälsomyndigheten om vuxnas bruk av tobaks- och nikotinprodukter. Så ser man att fler kvinnor än män har varit rökare mellan 2004 och 2017. Men att det sedan dess har legat på samma nivå, alltså har kvinnors rökning gåt neråt. Det här skedde samtidigt som det vita snuset nådde marknaden! Och man kan därutöver se att färre yngre, oavsett kön, blir rökare. Och det man vet om rökning är att det är mycket sämre för hälsan än snus. Därför blir det här försöket att problematisera tjejers snusande underlig, kanske särskilt från ett feministiskt perspektiv.”

I en intervju i Dagens Opinion breddar Markus Lindblad, kommunikationschef på Haypp perspektivet ytterligare när han förklarar att ungefär sex av tio nikotinportionsanvändare är tidigare rökare och mindre än en av tio helt nya nikotinanvändare.

”Nikotin är mer än influencers, jordgubbssmak och beroende. Nikotin är ett ämne som ger människor en upplevelse eller positiva effekter. Därför kommer det alltid finnas folk som vill använda nikotin och det kommer oundvikligen att ske en viss nyrekrytering. Frågan vi måste ställa oss då är vilken form av nikotin som den minimala nyrekryteringen bör ske till. Då måste man vara ärlig när man listar farorna med en produkt. Dessutom behöver man diskutera och bedöma risken för att farorna blir verkliga. När det gäller nikotin så är farorna minimala jämfört med andra faror i samhället. Och riskerna likaså.”

Han bekräftar också Moa Wallins bild om att fler går från rökning till att använda vitt snus i stället.

Det som sker är att marknadsandelarna mellan olika nikotinalternativ omfördelas, företrädelsevis från cigaretter till säkrare nikotinalternativ eller mellan olika varumärken. Om vi blickar ut mot resten av Europa så konsumeras ungefär samma mängd nikotin men i en annan och skadligare form, nämligen rökning. Summan av lasterna verkar i någon mån vara konstanta.

Har du tankar, kommentarer eller frågor om programmet eller kvinnors nikotinanvändning? Maila oss på myopinion@haypp.com!
Fler artiklar Nicopedia