Konto Meny
Lär dig om var du kan använda vape i Sverige

Var kan jag använda vape?

Välkommen till vår guide om var du får vejpa enligt vape lag i Sverige! Oavsett om du är nybörjare eller en vape-entusiast bör du vara säker på att följa lagstiftningen. I denna heltäckande guide kommer vi att utforska vad den rådande lagstiftningen säger om att vejpa i Sverige. Vi kommer även att svara på viktiga frågor som: Är vape lagligt i Sverige? Vilken åldersgräns gäller för att använda vape? Var kan man vejpa i Sverige utan att bryta mot lagen? 

I samband med detta kommer vi också att titta närmare på regler för att använda vape inomhus och på publika platser. Vi har även inkluderat referenser till rådande lagstiftning för att ge dig pålitlig information. Läs vidare för att lära dig om var du kan vejpa!

Är vape lagligt i Sverige?

Kort och gott är vape lagligt i Sverige enligt rådande lagstiftning. Vape och e-cigaretter betraktas inte som tobaksprodukter enligt Tobakslagen (2018:2088), vilket innebär att de inte regleras på samma sätt som traditionella cigaretter. Detta beslutades för att skilja mellan vape och tobaksprodukter och ge en särskild lagstiftning för vape-användning. Enligt en talesperson från Folkhälsomyndigheten, "Vape och e-cigaretter betraktas inte som tobaksprodukter enligt svensk lagstiftning och är därför inte reglerade på samma sätt som traditionella cigaretter." 

Åldersgräns för att köpa vape

För att köpa vape eller e-cigg i Sverige måste du vara minst 18 år gammal. Enligt Tobakslagen är det olagligt för försäljare att sälja vape-produkter till personer under 18 år. Detta förtydligades av en talesperson från Socialstyrelsen, som sa: "Åldersgränsen på 18 år är satt för att skydda ungdomar från att börja använda tobaksprodukter och e-cigaretter."

Var kan man vejpa i Sverige?

Det finns flera platser i Sverige där du kan använda vape på ett lagligt sätt. Det är dock viktigt att vara medveten om att vissa platser kan ha specifika restriktioner. Enligt Tobakslagen kapitel 6 om rökfria miljöer  kan du använda vape på följande platser:

  • Privata hem: Enligt rådande lagstiftning är det tillåtet att använda vape i privata hem eller hos vänner och familjemedlemmar, förutsatt att de tillåter det. Denna bestämmelse ger användare möjlighet att använda vapes i en privat miljö.
  • Vape-butiker: De flesta vape-butiker tillåter användning av vape inom sina lokaler. 
  • Områden som är särskilt avsatta för rökning: Vissa allmänna platser kan ha särskilda områden där rökning och användning av vape är tillåtet. Detta kan vara vanligt på utomhusplatser eller specifika evenemang. Det är viktigt att respektera skyltning och anvisningar på platsen för att säkerställa att du använder vape på rätt sätt.
  • Utomhusområden: Om du befinner dig utomhus och inte är i närheten av icke-rökare eller platser där det är förbjudet att röka, kan du använda vape. 

Vape inomhus

I Sverige finns det generellt sett ett förbud mot rökning och vape inomhus på de flesta allmänna platser och offentliga byggnader. Detta inkluderar restauranger, kaféer, arbetsplatser och kollektivtrafik. Enligt Tobakslagen är det förbjudet att använda vape på dessa platser, och det är viktigt att respektera detta för att undvika lagöverträdelser.

Vape på publika platser

När du använder vape på publika platser är det viktigt att visa hänsyn till andra människor och deras preferenser. Det är viktigt att följa eventuella förbudsskyltar eller riktlinjer som gäller på platsen. Att vara medveten om och respektera rökfria miljöer och eventuella restriktioner är avgörande för att undvika eventuella konflikter eller problem.

Sammanfattning 

Att vejpa i Sverige är lagligt enligt den rådande lagstiftningen. Det finns en åldersgräns på 18 år för att köpa vape, och det är viktigt att följa denna åldersgräns vid köp av vape-produkter. Du kan använda vape på platser som privata hem, vape-butiker, områden som är särskilt avsatta för rökning och utomhusområden där det inte finns specifika förbud. Det är dock viktigt att vara medveten om förbud mot vape-användning inomhus på allmänna platser och att visa hänsyn till andra människors rätt till en rökfri miljö. 


Mer om Vape Nicopedia