Konto Meny
Syntetiskt nikotin – ett framsteg för en hållbar och hälsosammare värld?

Syntetiskt nikotin – ett framsteg för en hållbar och hälsosammare värld?

Innovation och teknologiska framsteg har ständigt format vår värld, från det första hjulet till internets framfart. I takt med att vi möter allt större utmaningar, som klimatförändringar och hållbar resursanvändning, blir dessa framsteg allt viktigare – är syntetiskt nikotin ett sådant?

Trots nikotinets naturliga ursprung i tobaksplantan, är framställning av nikotin i laboratoriemiljö en verklighet – ett steg som kan ha betydande effekter för miljön, folkhälsan och tobaksindustrin.

De flesta är medvetna om hur skadligt rökning är för hälsan. Tobaksrökning är den ledande orsaken till sjukdom och död i världen som går att förebygga, därför tycker vi att det är så viktigt att kunna erbjuda rökare säkrare nikotinalternativ.

Gemensamt för alla tobaks- och nikotinprodukter är dess nikotininnehåll. Det finns dels växtbaserat nikotin som kommer från tobaksplantan, dels syntetiskt nikotin. Än så länge är det betydligt vanligare, åtminstone i Sverige och Europa, att nikotinprodukter innehåller nikotin som har extraherats från tobaksplantan eftersom syntetiskt nikotin ofta är dyrare att framställa.

Vad är Syntetiskt Nikotin?

Syntetiskt nikotin är en form av nikotin som skapas i ett laboratorium i stället för att utvinnas ur tobaksplantor. Det är strukturellt och kemiskt identiskt med nikotin som utvinns ur tobak, men eftersom det inte kommer från tobaksplantan är det inte att anse som ett tobaksderivat.

Processen att ta fram syntetiskt nikotin kan vara tidskrävande och kostsamt jämfört med att helt enkelt extrahera nikotin från tobak, men det möjliggör produktion av nikotin utan tobak. En framtidsspaning är att syntetiskt nikotin kommer att bli allt vanligare i framtiden i takt med att man lyckas få ner kostnaderna för att framställa det.

För bara några år sedan var det otänkbart för många människor att kunna köpa en elbil, men allt eftersom produktionen blivit mer effektiv samt att flera aktörer investerar och konkurrerar har kostnaderna sjunkit. Så är det ofta med nya innovationer, det är dyrt till en början men blir billigare allt eftersom.

Syntetiskt nikotin kan bidra till att motverka effekterna av tobaksodling. Genom att ta bort behovet av tobaksplantor för att producera nikotin, minskar det behovet av tobaksodling och därmed stor del av de tillhörande utsläppen. Detta kan i sin tur bidra till att minska avskogning och miljöförstöring kopplad till tobaksodling, och förhindra användningen av skadliga bekämpningsmedel som ofta används och som kan förorena vatten och jord.

Om utvecklingen fortsätter i denna riktning, kommer eventuella negativa miljökonsekvenser av tobaksodling långsamt att minska och så småningom inte längre att existera. Dessutom kommer vi att ha en hälsosammare värld där människor har möjligheten att välja säkrare nikotinalternativ framför cigaretter även fortsättningsvis. Detta är en utveckling som vi hoppas på och tycker att alla borde välkomna!

Tobaksodlingar – vad är problemet? 

Tobaksodling har negativa effekter på miljön och medför stora utsläpp. Enligt forskning från Imperial Collage London i Storbritannien, medför tobaksindustrin årligen utsläpp på 84 miljoner ton koldioxid (CO2), motsvarande 0,2% av de globala CO2-utsläppen. Av dessa 84 miljoner ton utgör 20,9 miljoner ton själva odlingen och ytterligare 44,6 miljoner ton CO2 i de efterföljande torkning- och härdningsprocessen. Detta betyder att mer än tre fjärdedelar (78%) av utsläppen i värdekedjan sker i under eller i direkt anslutning till tobaksodling.

Ett annat stort miljöproblemen är avskogning, eftersom tobaksodlare kan behöva hugga ner träd för att ge plats för plantager och för att tillhandahålla bränsle och torkning och bearbetning av tobaksbladen. Detta kan bidra till habitatförlust, minskad biologisk mångfald och global uppvärmning.

Dessutom används ofta, precis som när man odlar mycket annat, bekämpningsmedel, vilket kan leda till exempelvis vatten- och jordföroreningar.


Tekniska framsteg och innovationer är nyckeln till en mer hållbar och bättre värld

Tekniska framsteg och innovationer har alltid varit drivkraften bakom mänsklig utveckling och skapandet av en bättre värld. Från uppfinningen av hjulet till elektricitet och framväxten av internet, har teknologiska genombrott transformerat samhället, förbättrar levnadsstandarder och vidgat vår förståelse för världen omkring oss.

I dagens globala sammanhang, med de utmaningar vi står inför – som klimatförändringar, resursknapphet och ojämlikhet – är teknologisk innovation viktigare än någonsin. Genom att skapa smarta, effektiva och hållbara lösningar kan vi möta dessa utmaningar och sträva mot en mer rättvis och hållbar värld.

Syntetiskt nikotin och elektrifieringen av transportsektorn – finns det några likheter?

Syntetiskt nikotin, likt fossilfria fordon, är en produkt av vetenskap och tekniska framsteg. Båda dessa innovationer öppnar upp nya möjligheter att förbättra världen – elektrifieringen genom att minska klimatpåverkan och syntetiskt nikotin genom att potentiellt minska tobaksnäringens skadliga effekter på människor och miljö.

Precis som elektrifieringen utmanar och förändrar den traditionella fordonssektorn, kan syntetiskt nikotin skaka om tobaksindustrin. Elektrifieringen minskar vårt beroende av fossila bränslen, vilket leder till minskad efterfrågan på dessa resurser och förändring av den industrin. På liknande sätt kan syntetiskt nikotin potentiellt minska beroendet av tobaksodlingar, vilket kan förändra hela den tobaksproducerande industrin och direkt eliminera den största delen av de koldioxidutsläpp som industrin medför. I Sverige och Europa är syntetiskt nikotin i nikotinprodukter fortfarande relativt sällsynt, men i USA blir det allt vanligare.


Mer om Magasin Nicopedia