Konto Meny
Återvinna snusdosor - så gör du

Återvinna snusdosor - så gör du

Vi har tagit reda på allt om hur du återvinner och hanterar ditt snusavfall, så att det ska bli enklare för dig som snusare att värna om miljön!

Sammanfattning

 • - Snus och nikotinportioner som slängs på gator och i naturen skadar miljön.
 • - Massor av snus spolas felaktigt ner i toaletten.
 • - Snus innehåller skadliga ämnen som naturen inte kan bryta ner.
 • - Använda snusprillor ska kastas bland hushållssoporna. Snusdosor ska återvinnas.
 • - Att kasta snus på gatan eller i en park kan leda till böter.
 • - Genom att hantera ditt snusavfall rätt kan du göra en insats för miljön.

Snusets miljöpåverkan

Återvinna snusdosor - så gör du

Nedskräpning och avfall som kastas felaktigt gör inte bara miljön vi vistas i mindre trivsam, utan påverkar också naturen och klimatet negativt.  
Skräp i form av både dosor och portioner som hanteras på fel sätt har negativ påverkan för natur och miljö.

Det fina i kråksången är att du som snusare, genom att hantera ditt snusavfall på rätt sätt kan göra en betydande insats för miljön.
I den här artikeln lär vi dig var du ska slänga dina prillor och hur du återvinner dosorna. Så dra på dig en cape, läs vidare och bli en miljöhjälte! 

 

Återvinna snusdosor - så gör du

Snus som spolas ner i toaletten

Varje år spolas det i Sverige ner mängder av olämpliga saker i våra toaletter, och snuset är en stor bov i dramat.

Faktum är att just snus är den allra vanligaste så kallade ”fulspolningen” och varje dag spolas det ut ungefär 4 miljoner(!) prillor i våra avlopp.

Enligt en undersökning av Yougov på uppdrag av Svenska Vatten är okunskap den största anledningen till att folk slänger snus i toaletten eller i naturen.


Snuset bryts inte ner

Många tror att snus är nedbrytbart, och därför kan slängas överallt. Men det finns flera miljöfarliga ämnen i snus som naturen inte kan bryta ned. Bland annat tungmetaller såsom kadmium, krom, nickel, bly och även arsenik.

Dessa ämnen kan inte reningsverken filtrera bort. Vissa av dessa ämnen finns naturligt i tobaksplantan precis som i andra livsmedel - till exempel finns det arsenik i ris. Andra ämnen kan hamna i produkten under tillverkningsprocessen.

Återvinna snusdosor - så gör du

Snus som kastas på gatan och i naturen

2020 gjorde organisationen Håll Sverige Rent en omfattande skräpmätning i landets tätorter, som visade att 62% av skräpet i vår miljö består av fimpar och 14% av portionssnus.

Fimparna, som utgör den allra största miljöfaran, innehåller plaster som efter 1–5 år bryts ner till mikroplaster – som i sin tur kan ta 100 år att brytas ner. De fimpar som slängs i naturen idag kommer alltså fortfarande ligga och skräpa ner vår miljö år 2123!

 

Vad innehåller snus och nikotinpåsar?

Traditionellt tobakssnus och de flesta tobaksfria nikotinpåsar innehåller organiska material som kan brytas ner i naturen. Däremot innehåller de som tidigare nämnt också gifter och tungmetaller som lämnar rester i jord och vattendrag.

Tobaksfria nikotinportioner innehåller generellt sett inte lika höga koncentrationer av dessa ämnen som traditionellt tobakssnus, men helt fria från dem är de inte.
På NicoLeaks.com kan du ta del av labbrapporter där man undersökt innehållet i olika nikotinpåsar.

Själva portionspåsarna består i huvudsak av nedbrytbart cellulosafibrer. Påsarna limmas däremot ihop av ett bindemedel som inte är lika nedbrytbart som innehållet i prillorna. Det finns idag inga studier på exakt hur lång tid det tar för portionspåsarna att brytas ner.

Sedan 1 januari 2022 är det förbjudet enligt lag att kasta fimpar och portionssnus på marken, och du riskerar att få betala 800 kronor i böter om du gör det.

Återvinna snusdosor - så gör du

Var ska man slänga snus och nikotinpåsar?

Eftersom snuset innehåller ämnen som kan vara skadliga för vattenlevande varelser och mikroorganismer ska det varken spolas ner i toaletten, kastas i naturen eller läggas i komposten för matavfall.

Snuset och nikotinpåsarna ska i stället slängas bland de vanliga soporna, alltså det som också kallas brännbart avfall eller restavfall.

Vad ska man göra med gamla snusdosor?

 • - De allra flesta snusdosor är gjorda av vanlig, så kallad fossil plast och ska därför lämnas in för återvinning med annat plastavfall. 
 • - Om etiketten är gjord av ett annat material än plast, till exempel papper, ska denna rivas loss innan dosan kastas i återvinningen.
 • - Ligger det portioner kvar i dosan eller kombilocket ska dessa tas ut och kastas i de vanliga hushållssoporna.

 

Kan man slänga alla snusdosor i plaståtervinningen?

Dosor som är gjorda av papp, som till exempel de flesta typer av lössnus, ska slängas som kartong. Se bara till att knacka ur eventuella snusrester först! Plastlocket tar du bort och kastar i plaståtervinningen.

Dosor gjorda av svart plast är dessvärre inte återvinningsbara, eftersom maskinerna för återvinning inte kan läsa av dem. Med anledning av detta har de flesta snustillverkare idag slutat med svart plast i sina produkter.

Snusdosor av bioplast 

De senaste åren har det på snusmarknaden gjorts ett antal olika initiativ för att fasa ut även fossila plaster. Det kan röra sig om allt från dosor gjorda av papper eller så kallade bioplaster.
Till skillnad från fossila plaster görs bioplaster av oljor från biologiskt material som sockerrör, tall eller cellulosa.
Bioplaster kan återvinnas flera gånger för att sedan brytas ner av bakterier, men tyvärr kräver detta specifika återvinningsanläggningar som vi i dagsläget inte har utbyggt i Sverige.
Bioplasterna används här i stället till förbränningsenergi och ska slängas med de vanliga hushållssoporna, som sedan skickas för förbränning.
Bioplastindustrin växer dock snabbt och innovativt, och det är möjligt att vi inom en överskådlig framtid har de anläggningar som krävs för att använda bioplasterna till dess fulla potential.


 


Återvinna snusdosor - så gör du

Så återvinner du snusdosor – steg för steg

 1. 1. Töm dosan på prillor som eventuellt ligger kvar. Kolla kombilocket!
 2.  
 3. 2. Avlägsna etiketten om den är gjord av något annat än plast.
 4.  
 5. 3. Ta med dosorna till din närmaste återvinning.
 6.  
 7. 4. Kasta dosorna i kärlet för plastförpackningar!
Varför ska man återvinna sina snusdosor?

Om du sorterar dina sopor och återvinner dina snusdosor korrekt gör du både klimatet och miljön en tjänst. 
När förpackningar av fossil plast felaktigt slängs i hushållssoporna skickas de till förbränning, vilket leder till att giftiga ämnen från plasten sprids i naturen genom förbränningsgasen. Dessa föroreningar utgör ett stort hot mot djurliv, klimat och miljö. Dessutom kräver förbränningen mycket energi och innebär stora utsläpp av växthusgaser.

När du återvinner dina snusdosor förhindrar du att föroreningar släpps ut i naturen genom onödig förbränning, samtidigt som du sparar på jordens resurser när materialet kommer till återanvändning. Fler och fler snustillverkare jobbar idag aktivt med hållbarhet och använder återvunna material i sina förpackningar. Du kan också göra din del i hållbarhetsarbetet genom att återvinna dina dosor!

 

Frågor och svar:

Var ska man slänga snus?

Snus och nikotinpåsar ska slängas i hushållssoporna.

Får man slänga snus i naturen?

Snus och nikotinpåsar ska inte slängas i naturen. Lägg portionerna i dosans kombilock och släng dem sedan i hushållssoporna.

Är det plast i snus?

Limmet som håller ihop portionspåsen innehåller ofta plast. De ska därför inte slängas på marken.

Kan man slänga snus i komposten?

Snus ska inte slängas i komposten, eftersom det innehåller ämnen som är skadliga för miljö och djurliv. 

Var slänger man snusdosor?

Snusdosor gjorda av plast ska slängas i plaståtervinningen. Pappdosor sorteras som kartong.

Är det olagligt att slänga snus på marken?

Ja - att skräpa ner med snus eller fimpar kan straffas med böter på 800 kronor.

Får man kasta snus i toaletten?

Snus ska aldrig kastas i toaletten, eftersom reningsverken inte kan filtrera bort skadliga ämnen i snuset. Dessa sprids då till våra vatten och i naturen.


Fler artiklar Nicopedia