Konto Meny

Haypps uppsatsstipendium

Vi är världens största återförsäljare av snus och nikotinportioner online. Vi drivs av en vilja att förändra världen med vår vision att inspirera till hälsosammare njutning. Förståelse för konsumenter över flera marknader och produktsegment skapar förutsättningar att åstadkomma verklig förändring – och vi har den förståelsen. Genom våra e-handelsplattformar leder vi därför den globala transformationen från rökning till riskreducerade nikotinprodukter.

Nu vill vi belöna dig som bidragit till att öka kunskapen inom e-handel eller skadereduktion.

Om stipendiet

Stipendiet delas ut två gånger årligen till den bästa uppsatsen inom områden som berör e-handel eller skadereduktion till ett värde av 25 000 kronor. Stipendiet kan sökas året om och delas ut den 1:a juni och 1:a december varje år. Ansökningar som kommit in mellan 1:a november och 30:e april bedöms för utdelningen i juni, ansökningar som inkommer mellan 1:a maj och 30:e oktober för utdelningen i december.

Förlängd ansökningsperiod!
Ansökningen till höstens stipendium förlängs, och ansökningar som skickats in fram till den 1 december kommer att bedömas. Stipendiaten meddelas den 15 december. Ansökningar som skickas in efter 1 december bedöms för vårens utdelning av stipendiet. 


Behörighet att söka

Vårt stipendium kan sökas av dig som skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller mastersnivå vid en högskola eller universitet i Sverige eller inom ramen för en utbildning på yrkeshögskola under det senaste året vid ansökningstillfället. Uppsatsen kan exempelvis vara skriven inom följande ämnen:

 - E-handel, digitaliserad handel, sökoptimeringar och digital marknadsföring
 - Logistik
, varulager, transporter och arbetsmiljö 
 - Policy
, och regleringar av reglerade konsumentprodukter och dess industri
 - Skadereduktion
, åtgärder avsedda att reducera skadliga konsekvenser associerade med aktiviteter med hög risk (exempelvis rökning)
 - Konsumentbeteenden
, konsumenters beslutsfattande, påverkan av köpbeteenden och preferenser, konsumentinsikter

Uppsatsen ämne ska anknyta till delar eller flera av ovanstående nämnda områden. Vänligen förklara i stipendieansökan.

Uppsatsen kan exempelvis handla om strategier för nya logistiklösningar, sökoptimering, AI inom e-handeln eller skadereduktion men även författare till uppsatser som berör andra ämnesområden som anknyter till delar av ovanstående är välkomna att ansöka.

Hur du ansöker

Du ansöker genom fylla i din e-postadress nedan. Då får du ett mail till den angivna e-postadressen till ett formulär där du ombeds fylla i kontaktuppgifter, lärosäte, utbildning och fler uppsatsrelaterade frågor för att slutföra din ansökan.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera stipendieansökan och slutligen utse en stipendiat. Vinnaren kommer att publiceras med namn och eventuellt bild på vår hemsida. Personuppgiftsbehandlingen baseras på vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla stipendiet. För att läsa mer om dina rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling kan du besöka vår personuppgiftspolicy.

Regler

- Delas ut till den eller de författare som skrivit den, av juryn utsedda, bästa uppsatsen

- Uppsatsen ska ha skrivits på kandidat-, magister, eller mastersnivå vid en svensk högskola eller universitet eller inom ramen för en utbildning på yrkeshögskola

- Värdet på stipendiet uppgår till 25 000 kronor. Vid flera författare fördelas summan lika

- Juryn består av medarbetare på Haypp, och/eller av personer utsedda av medarbetare på Haypp, vars beslut inte kan överklagas

- Vid bedömningen tar juryn hänsyn till vad uppsatsen bidragit med för ny kunskap samt arbetets kvalitet i sin helhet

- För att utbetalning av stipendiet ska kunna ske måste registrering vid nämnt lärosäte kunna styrkas för tiden då uppsatsen författades

- Stipendiaten kan komma att presenteras på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev

- Eventuell vinstskatt betalas av stipendiaten

- Anställda hos Haypp, dess samarbetspartners eller sådana personers familjemedlemmar kan inte tilldelas stipendiet

Har du frågor?

Kontakta oss på e-post: scholarship@hayppgroup.com