Hälsoeffekter av nikotin

Nikotin är ett beroendeframkallande ämne som vid överkonsumtion kan leda till höjt blodtryck, rysningar och illamående - ungefär som kroppen reagerar när man dricker för mycket kaffe.

 

Under graviditet bör man ej använda nikotin då det potentiellt kan leda till tidig födsel och fosterdöd. Andra hälsoeffekter har i dagsläget inte gått att belägga.

 

När man använder nikotin aktiveras kroppens belöningssystem och många upplever en känsla av välbefinnande och lugn. Detta blir en beroendeframkallande effekt som gör att användaren upplever en stress eller irritation om kroppen inte får nikotin. 

 

Även om det inte finns något samband mellan att snusa och ökad risk för att få hjärtinfarkt, så finns det studier som visar på att effekten av en hjärtinfarkt kan bli allvarligare för den som är en storsnusare. Efter en infarkt är även prognosen bättre om man slutar att snusa.

Är detta en sluta-röka-metod?

Vi som jobbar på Haypp är inga hälsoexperter men följer rapporter och forskning noggrant. Vi kan med andra ord inte utge oss för att hittat lösningen på ett hälsoproblem även om många rökare i vår omgivning upplever det som ett bättre alternativ än vaporizers, nikotinspray och nikotinplåster. 55 procent av våra användare uppger t.ex. att de är tidigare rökare och verkar vara nöjda med sitt byte.


Sverige är även det land som har lägst andel rökare och rökrelaterade dödsorsaker bland i Europa. Skillnaderna i rökvanor är avsevärda även i en jämförelse med grannländerna, speciellt när det gäller män.  Så visst finns det argument som tyder på att det stämmer.

 

 

Källa: WHO Global Report 2017:

https://gsthr.org/report/full-report-online