Snus og træning. Svensk snus og betydningen for træning og styrke.

Hvordan påvirker snus træning? Har snus stor indvirkning på træning og muskelstyrke? 

Snus og træning - Hvordan påvirker snus træning og styrke 

Samlet ser det ud til, at den måde svensk snus påvirker træningen på, ikke er hverken god eller dårlig. Snus har både negativ og positiv betydning, men der er ikke én effekt som har afgørende betydning for brugerens fysiske ydeevne.

 

I det følgende afsnit vil vi gennemgå snus og dens indvirkning på din fysiske ydeevne og træning, inden vi henviser til mere læsestof om emnet, hvis du gerne vil vide mere.

 

Forskning i snus og rygning

 Snus er slet ikke så udbredt som det at ryge tobak, og derfor er snusens effekt på kroppen og helbredet heller ikke undersøgt i dybden. Hvad angår generel sundhed, så er billedet ret klart: ‘Det er ikke sundt at bruge snus, men det er bedre end at ryge. (Effekterne er dog ikke helt ens, hvilket vi kommer nærmere ind på længere nede.) Snus fremhæves ofte som en sundere løsning end at ryge, og nogle gange også som en måde at stoppe med at ryge på, og derved forbedre den generelle sundhed. Det er dog en helt anden diskussion.

 

 

Endnu færre studier omhandler specifikt emnet om snus og træning. Her er man nødt til at kigge på den mere generelle effekt at nikotin, fordi nikotin også er den vigtigste aktive ingrediens i snus. Man kan også kigge på nogle af de studier som er foretaget om røgfri tobak, som ikke handler om svensk snus specifikt, men som kan give anderledes resultater for rygere.

 

Hvis man ser ud over videnskaben og prøver at forstå logikken bag antidoping og lovgivningen samt eliteudøveres tilgang til snus, så er det muligt at måle rigtigt og forkert, da den bliver opfattet i praksis med udgangspunkt i den aktuelle viden. Hvis man gør det, tyder det på, at snus ikke har en større, afgørende effekt på træningsresultater uanset om de er positive eller negative. Hvis det var tilfældet, ville enten dopingtilsyn eller ambitiøse udøvere have ændret deres tilgang til snus. Det er den aktuelle situation, men det kan ændre sig efterhånden som der laves yderligere undersøgelser.

  

Personlige forskelle på snusens effekter 

Forskellige brugere af snus absorberer forskellige mængder af de stoffer, som findes i snus. Mængden, der optages, afhænger af hvor meget snus du bruger, –hvor ofte du gør det, hvor store portioner du får og også hvor længe du har det i din mund. Men selvom brugen af snus er den samme, så vil optagelsen af de aktive ingredienser i snus variere i mennesker på grund af forskelle i biologi og kemi.

 

Optagelsen af nikotin varierer mere fra person til person ved brug af snus end ved rygning, men generelt så optager man mere nikotin ved brug af snus end ved rygning. En årsag kan være at eksponeringen for ‘nikotinkilden oftere er tilstede i længere tid ved brug af snus end ved rygning. Når cigaretten er færdig, lever posen videre.

 

 

Det er værd at huske på denne variation gennem resten af artiklen; hvis du vil reducere de nedenstående effekter, er det en mulighed at bruge snus lidt mindre, –enten ved at bruge det sjældnere, i kortere tid eller simpelthen bruge mindre pouches (ved at købe mindre portioner).

 

 

Hvad gør nikotin ved kroppen?

Det mest aktive stof i snus er uden tvivl nikotin, og i mangel på forskning i svensk snus, er vi nødt til at se på den meget mere omfattende forskning i nikotin, som er blevet foretaget.

Nikotinens effekt på kroppen ses primært i centralnervesystemet. Kroppens signalsystem påvirkes, og derved mindskes blodgennemstrømningen til muskler, og der er en reduceret evne til at skille sig af med affaldsstoffer i musklerne og et reduceret energiniveau. Muskeloverfladen bliver mindre, og dette reducerer styrken under vægtløftning. Du kan lettere komme til at fryse, og det kan være en ulempe, når du dyrker visse sportsgrene i de koldere dele af verden.

 

 

Nikotinen medfører også forringelse af nerveenderne i musklerne, dvs. signaler mellem nerveender og muskelfibrene, hvilket kan forværre koordinationsevnen og evnen til at aktivere den rette mængde styrke i musklen, når det er nødvendigt. Påvirkningen af din balance menes at være årsag til at rygere oftere kommer til skade, både i og uden for sport.

 

Mængden af blod der tilføres hjernen, bliver mindre, hvilket menes at reducere hjernens evne til at reagere på de stimuli som fremkommer af hård træning, hvilket er relevant ved muskelopbygning. Et begrænset blodomløb medfører en højere hvilepuls, men sjovt nok også en lavere maks. puls, hvilket betyder at kardiotræning kan have en negativ indflydelse. Nikotinbrugere har et højere blodtryk end folk som ikke bruger snus eller ryger, også hvis man tager højde for faktorer såsom vægt og alder.

 

Er nikotin doping? 

Nikotin har derfor kendte negative virkninger på kroppens funktioner, men der er også positive virkninger. World Anti-Doping Agency (WADA) har registreret nikotin som mulig doping, som kan føjes til deres liste over forbudte dopingpræparater. Nikotin er på deres overvågningsliste, hvilket betyder at stoffet bliver anset som ‘mistænkeligt og noget, som bør overvåges nøje.

 

I et studie fra WADA's eget laboratorium har man fundet ud af, at snus er præstationsfremmende, –i hvert fald for erfarne brugere. Der var dog tale om et mindre studie, så der er endnu ikke truffet afgørelse om, hvilken status snus skal have i relation til doping.

 

Det menes at nikotin kan øge præstationsevnen i hurtige og eksplosive bevægelser i sport såsom vægtløftning. Det er dog ubekræftet. Der er også en vis støtte til det argument, at nikotinindtaget forbedrer reaktionstiden, evnen til at koordinere og bevare roen i stressede situationer, hvilket ikke er i tråd med den øgede stress og mindskede kontakt mellem nerver og muskler, som er nævnt ovenfor. Der er med andre ord en grad af usikkerhed her.

 

 

 

Bivirkninger ved snus i forbindelse med stofskiftet

Når snus påvirker stofskiftet, skyldes det primært effekten af nikotin. Nikotin påvirker stofskiftet på en sådan måde at niveauet af serotonin, dopamin og adrenalin forøges. Insulinudskillelsen falder, hvilket kan føre til en let øget risiko for at udvikle sukkersyge, og det gør det også sværere for cellerne at restituere, når træningen er overstået.

Et øget niveau af dopamin kan øge stressniveauet i kroppen, hvilket igen kan føre til en lavere appetit. Selvom forbindelsen mellem et ophør med brug af nikotin og vægtforøgelse er velkendt, så kan vægtforøgelsen primært knyttes til den abstinensperiode som opstår når du holder op, og hvordan du kompenserer for trangen. Vægtforøgelsen kan have en negativ indvirkning når man dyrker sport, men kan også motivere udøveren til at øge sit aktivitetsniveau.

 

Snus kontra rygning

Den effekt snus eller tobaksrygning har på kroppen ligner hinanden, fordi begge indeholder nikotin, og nikotin er den vigtigste ingrediens i begge. Samtidig er der forskel på at bruge snus og på at ryge. I modsætning til rygning så påvirker snus ikke lungefunktionen. De få studier som undersøger forbindelsen mellem svensk snus og træningens effekt, peger dog på at snus, i modsætning til rygning, ikke påvirker iltoptagelsen.

Snus medfører et lavere niveau af mælkesyre, en lavere puls samt et lavere blodtryk sammenlignet med effekten fra tobaksrygning. Det er selvfølgelig vigtigt at nævne at snus, i modsætning til rygning, ikke har en påvist forbindelse til kræft, hvilket ikke er uvæsentligt.

 

Med andre ord er der en række grunde til, at mange rygere skifter til snus af helbredsmæssige årsager. En potentiel ulempe ved snus er dog, at det påvirker mundens sundhed. Ligesom rygning så kan snus misfarve tænderne, da nikotin og tjære sætter sig i tændernes emalje og gør den gul eller grå. Slimhinderne i munden kan tørre ud og blive hårde ved direkte kontakt med snus, hvilket kan føre til dårlig ånde.

 

Undersøgelser viser at langvarig brug af snus får tandkødet til at trække sig tilbage og blotte tandhalse. Det gør det lettere for bakterier at finde vej ind mellem tænder og tandkød. Risikoen for tandkødsbetændelse øges, og hvis det ikke bliver behandlet, kan det føre til paradentose og følgesmerter. Ideen om at den høje pH-værdi i snus kan forhindre tandskader (huller i tænderne) er en myte, og har ikke belæg i forskningsresultater. Samtidig findes der heller ikke belæg for at snus øger risikoen for tandskader.

 

Men snus kan, som tidligere nævnt, også øge risikoen for tandkødsbetændelse og paradentose, hvilket fører til den konklusion, at god og regelmæssig mundhygiejne er særligt vigtig, når man bruger snus. Hvad angår træning til sport eller motion, dvs. det overordnede emne for denne artikel, så er det primært indvirkningen på hjerte og lunger som er i spil, og her tyder det på, at snus i nogle tilfælde har en mildere indvirkning end rygning, og i nogle tilfælde slet ikke findes.

 

Hvorfor udskilles nikotin i snus fra kroppen?

Det tager som regel en til to uger efter du er holdt op med at bruge snus, før nikotinen er helt ude af din krop. Men som altid, varierer det fra person til person. Vanen med at lægge en pose under læben kan tage lang tid at ændre på, og visse effekter fra ingredienserne i snus påvirker alle dele af kroppen, og kan forblive i organismen i op til et år, uden at man dog vil kunne mærke det i sit daglige liv.

 

Tips: Hvis du gerne vil holde op, men alligevel bevare lidt af vanen, så kan du prøve nikotinfri snus.

Hvordan snus påvirker træning - Gennemgang

Forskningsresultater og almen praksis peger på, at snus kan have både negativ og positiv indvirkning på motion og den fysiske ydeevne. Der findes ikke meget forskning på området, så det kan være svært at drage endegyldige konklusioner omkring brugen af snus i forbindelse med træning.

Faktum er dog, at snus er meget almindeligt blandt atleter, også blandt succesfulde atleter i verdenseliten og på olympisk niveau. Hvis man tager alle disse overvejelser med, så kan man ikke sige at snus har en negativ indvirkning på træning og motion, og det påvirker altså ikke træningen på nogen afgørende måde.

 

Selvom snus kan påvirke visse kropsfunktioner negativt, så kan det også påvirke andre positivt, men effekten er generelt relativt lav. Effekten ved snus kan overvindes ved andre faktorer såsom arv, talent, den generelle fysiske tilstand og så videre. Det er også sandsynligt at nogle af disse effekter bliver mindre ved tilvænning, sådan at effekten er større på nye brugere og mindre på erfarne brugere.

Den viden der findes omkring snus og dens påvirkning på kroppen, er ikke så dybdegående som for rygning. Snus er generelt mindre udbredt, og især svensk snus er langt mindre udbredt. Hvorfor der er forsket langt mindre i effekten af svensk snus. Derudover kan effekten af snus variere fra person til person, så det er svært at give et præcist svar eller konkrete råd til den enkelte person.

 

Undersøgelser om snus/nikotin og træning

 

“Brug af almindelig våd snustobak påvirker ikke udholdenheden under træning”, Björkman et al. 2017

“Snus (svensk, røgfri tobak) brug og risiko for slagtilfælde: samlede analyser af tilfælde og overlevelse”, Hansson, Galanti et al. 2014

"Snus og dens rolle for start og ophør af tobaksrygning i Sverige", Ramström, L.M. and Foulds, J.  2006

”SCENIHR-rapport: Sundhedspåvirkninger ved røgfri tobaksprodukter”, SCENIHR. 2008