Spørgsmål og svar - nikotin pouches med Dr. Sudhanshu Patwardhan

Dr. Sudhanshu Patwardhan: Dr. Sud er en britisk-indisk læge, som arbejder for at hjælpe folk med at holde op med at bruge sundhedsskadelig tobak. Sud er pioner i initiativer til at reducere skader fra tobak, og har arbejdet med dette i løbet af sin karriere i tobaksindustrien og hos medicinalvirksomheder i over to årtier. Sud bruger sin tid på britiske og sydasiatiske projekter til at reducere tobaksforbruget, og arbejder for de svageste brugere af tobak. 

Han grundlagde Centre for Health Research and Education (CHRE) med sin hustru, som også er læge, og nu arbejder de med et hold af 40 sundhedsmedarbejdere og -eksperter på projekter som skal mindske tobaksskader i Storbritannien og Sydasien. CHRE er selvstændige og modtager ikke midler fra producenter af tobak, nikotin pouches, e-cigaretter eller medicin. I deres seneste publikation har Dr Suds team @CHRE talt for en reduktion af tobaksskader ved hjælp af nikotinerstatning til indlagte patienter som ryger:

 

http://jaddictionscience.com/2020/05/08/nicotine-withdrawal-the-role-of-nrt-in-hospitalised-smoker-patients-and-its-implications-for-covid-19/

De nedenstående svar er baseret på Dr Suds opfattelse af produktkategorien baseret på offentliggjorte forskningsundersøgelser og fra års arbejde for at reducere omfanget af tobaksskader. Svarene bør ikke anses som lægefaglig rådgivning eller anbefaling, og hverken Dr Sud eller CHRE tager noget ansvar for brugere, som træffer sundhedsmæssige beslutninger baseret på dette.

Hvad sker der, hvis man sluger eller spiser Zyn eller en nikotin pouch?

Forudsat at der er tale om en voksen, og man ikke sluger mere end én pouch (på 20 mg eller mindre), så er risikoen minimal. Hvis du er i tvivl eller oplever ubehagelige symptomer, bør du kontakte en læge. 

Er nikotin pouches et bedre alternativ til damp?

Spørgsmålet kunne lyde “er nikotin pouches et bedre alternativ til andre eller alle hjælpemidler til rygestop som findes”, og så ville det stadig være svært at svare på! Der findes ikke to ens tobaksprodukter. Forbrugeren træffer valg baseret på en række faktorer, herunder sociale, sundhedsmæssige, adfærdsmæssige og økonomiske, og ikke nødvendigvis i den rækkefølge.

 

Set fra et videnskabeligt perspektiv betyder det, i teorien, at en nikotin pouch fremstillet af farmaceutisk nikotin, bør udskille færre giftstoffer under brug, og derved bliver et potentielt sikrere alternativ til e-cigaretter. Men det afhænger af ingredienser og mængden af giftstoffer som findes i disse pouches, deres kvalitet, antal samt fremstilling, behandling og indpakning inden de når ud til forbrugeren. Der er mange variabler!

 

Nikotin pouches indtages gennem munden, og der er ingen inhalering. Derfor er det naturligt nok ufarligt for lungerne.

Kan nikotin eller nikotin pouches give hovedpine?

Kort svar:

 

Nikotinens påvirkning af kroppen kan vises på mange måder, herunder i centralnervesystemet eller hjerte-kar-systemet. Hovedpine, svimmelhed, hjertebanken, forhøjet blodtryk er nogle af de symptomer som kan opstå ved brug af en nikotin pouch. Disse er mere almindelige hos nye brugere end erfarne brugere, som er tolerante over for nikotin som følge af tilvænnet brug af tobaks- eller nikotinprodukter.

 

Langt svar:

 

  1. Effekten fra nikotin er som regel afhængig af dosis. Pouches med en højere dosis giver som regel også kraftigere reaktioner.
  2. Nikotin absorberes hurtigt gennem munden, og i modsætning til nikotin som inhaleres, så mærkes det ikke direkte, inden det går ind og påvirker kroppen.
  3. Nye brugere af nikotin kan også opleve en større effekt end personer som har opbygget en tolerance gennem tidligere brug af nikotin- og tobaksprodukter.

I alle tilfælde bør brugeren straks fjerne posen, hvis der opleves ubehagelige symptomer og straks kontakte en læge. Det er også vigtigt at huske, at nikotin pouches potentielt kan være et mindre skadeligt alternativ til risikofyldte tobaksprodukter. Nikotin pouches bør ikke sælges eller bruges af mindreårige eller personer, som ikke bruger tobak.

Hvordan absorberes og omsættes nikotin?

Nikotinindtagelse afhænger af metoden samt hvad der ellers er i produktet eller den luft som indåndes (f.eks. cigaretter, e-cigaretter) under brugen.

 

Ved brug af nikotin pouches bliver nikotinen optaget direkte gennem blodkarrene som findes i gummerne og i svælget. Efter at være blevet absorberet af receptorerne i centralnervesystemet og hjerte-kar-systemet, bliver nikotinen nedbrudt i leveren og de tilbageværende stoffer udskilles i urinen.

Kan nikotin pouches medføre tandkødssygdomme eller tab af tænder?

Det afhænger af om der er ingredienser i nikotin pouches som kan nedbryde tænderne og forårsage tab af tænder. Der er ingen undersøgelser som beviser at nikotin pouches ikke forøger risikoen for tandkødssygdomme eller tab af tænder, men der er heller ingen undersøgelser, som beviser det modsatte. Producenterne foretager disse undersøgelser for at kunne oplyse brugerne om sikkerheden og risikoprofilen ved denne nye produktkategori.

 

Det anbefales at brugere opretholder en god mundhygiejne og jævnligt går til tandlæge.

Hvorfor tager nikotin appetitten?

Rygere har i gennemsnit en lavere BMI end folk som ikke bruger tobak, og de tager på i vægt ved rygestop. Der er forskellige teorier, men ingen klare beviser. Der er adskillige adfærdsmæssige og lægelige mekanismer i spil. En ting er sikkert: Man bør ikke bruge nikotin- eller tobaksprodukter til at undertrykke appetitten eller til at tabe sig. Der er mange alternative og sundere måder at tabe sig på.

Nikotinen påvirker hukommelsen. Rigtigt eller forkert?

Der findes studier som antyder at nikotin kan have en positiv, kognitiv effekt på koncentrationen.  Men disse studier har metodiske problemer, da det kan være svært at adskille den kognitive effekt af abstinenser fra den positive virkning, som nikotin har på folk.

Kan nikotin holde coronavirus væk? 

Covid-19 pandemien har sat forskere verden over i gang med at finde mulige præventive, beskyttende og/eller terapeutiske løsninger. Nikotin er en blandt hundreder hvis ikke tusinder af kandidater!

 

Rygning har både lang- og kortsigtet indvirkning på både den mentale og fysiske tilstand. Det at holde op med at ryge ved at brugere licenserede produkter (nikotintyggegummi, plastre) eller andre lovlige nikotinprodukter (f.eks. e-cigaretter) kan være et vigtigt, positivt skridt for en ryger, som vil kunne opnå et længere og sundere liv. Nikotin pouches kan også være et alternativt produkt, hvis producenterne af disse produkter:

  1. bruger tilstrækkelige ressourcer på at etablere og overholde sikkerheds- og kvalitetsstandarder
  2. påviser af disse pouches kan anvendes til at holde op med at ryge.

 

Vores team hos CHRE foretager løbende undersøgelser af nikotin pouches og arbejder for at uddanne både forbrugere og sundhedsmedarbejdere omkring den rolle, som nikotin pouches kan spille i forbindelse med at holde op med at ryge og mindske tobaksskader.